•  

  Hierbij nodigen wij, conform artikel 15 van de Statuten van v.v. Oerterp, u als lid van de vereniging
  uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

  Vrijdag 7 mei 2021 om 20.00 uur

  in de kantine van vv Oerterp

  De stukken die ten grondslag liggen aan het agendapunt 4 zijn op te halen bij de penningmeester vanaf 3 mei 2021.

 • Agenda Algemene LedenVergadering
 • Verslag algemene ledenvergadering 27-11-20202
 • Jeugdwerkplan
 • Jeugdopleidingplan