• Hierbij nodigen wij, conform artikel 15 van de statuten van vv Oerterp, u als lid van de vereniging uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op

     

                                Vrijdag  2 juni om 21.00 u

                                               in de kantine van vv Oerterp

   

  Agenda:

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen/ ingekomen stukken.
  3. Voorstel statutenwijziging.
  4. Vaststellen notulen van de Algemene ledenvergadering van 18 november 2022

  (zijn aan te vragen via een mailtje naar info@vv-oerterp.nl)

  1. Begroting seizoen 2022-2023

  (wordt tijdens de vergadering uitgereikt)

  1. Presentatie beleidsplan
  2. Rondvraag
  3. Sluiting
 • Oproep voor alle stemgerechtigde leden
 • Bewerken statutenwijziging V.V. Oerterp (Concept)