• Bestuur

 • DAGELIJKS BESTUUR:

  Voorzitter: Sijmen van den Boogaard,

  Secretaris: Andrea Jongstra,

  ,Penningmeester: Maarten Boudens,

  ALGEMEEN BESTUUR:

  Jeugdcommissie: Jelmer Hijlkema 

  Sponsorcommissie: Wiard Jansma, sponsorcommissie@vv-oerterp.nl 

  Activiteitencommissie: Jorrit Dijk, activiteitencommissie@vv-oerterp.nl

  Technische commissie: Niels Goet

  Accomodatiecommissie: Gerk Hijlkema,

  Algemeen bestuurslid: Danique de Vegt