• Bestuur

 • DAGELIJKS BESTUUR:

  Voorzitter: Sijmen van den Boogaard,

  Secretaris: AndreaJongstra,

  ,Penningmeester: Maarten Boudens, 

  ALGEMEEN BESTUUR:

  Jeugdcommissie: Jacob Heeroma, 

  Sponsorcommissie: Wiard Jansma, sponsorcommissie@vv-oerterp.nl 

  Activiteitencommissie: Jorrit Dijk, activiteitencommissie@vv-oerterp.nl

  Technische commissie: Niels Goet 

  Accomodatiecommissie: Gerk Hijlkema,

  Algemeen bestuurslid: Danique de Vegt