• Bestuur

  • DAGELIJKS BESTUUR: Voorzitter: Sijmen van den Boogaard,   administratie@aldeste.nl Secretaris: Andrea Jongstraandrea.jongstra@gmail.com Penningmeester: Maarten Boudens,  maarten.boudens71@gmail.com ALGEMEEN BESTUUR: Jeugdcommissie: Jacob Heeroma,  j.heeroma@home.nl Sponsorcommissie: Wiard Jansma, sponsorcommissie@vv-oerterp.nl Activiteitencommissie: Jorrit Dijk, jorrit-dijk@hotmail.nl Technische commissie: Andries Jongbloed,  info@vv-oerterp.nl Accomodatiecommissie: Gerk Hijlkema, gerkenwietske@hotmail.com Algemeen bestuurslid: