• Bestuur

 • DAGELIJKS BESTUUR:

  Voorzitter:
  Jan van Dijk
  06-46172470   j.n.vandijk@hetnet.nl

  Secretaris:
  Sjoukje Prozée-Ruiter
  0512-302113    prozee@ureterp.com
  Wine 20   9247 BG  Ureterp

  Penningmeester:
  Frank de Jong
  06-51615548    f.dejong@kantoorderoos.nl

  ALGEMEEN BESTUUR:

  Technische zaken:
  Bart van Roeden
  0512-302979      bartvanroeden@planet.nl

  Sponsorcommissie:
  Bob Boonstra
  0512-302939    bomathoca4@hotmail.com

  Accommodatie/materiaal:
  Anno Boonstra
  0512-303573      boons787@planet.nl

  Jeugdcommissie:
  Douwe de Groot
  06-20956500     douwedegroot@planet.nl