• Bestuur

 • DAGELIJKS BESTUUR:
  Voorzitter: Jan van Dijk   06-46172470   janvandijk1967@outlook.com
  Secretaris: Sjoukje Prozée-Ruiter 0512-302113    prozee@ureterp.com  Wine 20   9247 BG  Ureterp
  Penningmeester: Frank de Jong  06-51615548    f.dejong@kantoorderoos.nl

  ALGEMEEN BESTUUR:
  Technische zaken: Bart van Roeden  0512-302979      bartvanroeden@planet.nl
  Sponsorcommissie: Vacature!   
  Jeugdcommissie: Douwe de Groot  06-20956500     douwedegroot@planet.nl
  Accommodatie/materiaal: Bob Boonstra 0512-302939 bomathoca4@hotmail.com

  Het bestuur vergadert elke tweede maandag van de maand (met uitzondering van juni en juli) om 20.00 uur. Wanneer u vragen of opmerking etc heeft, bent u van harte welkom in de kantine (bestuurskamer)