• Bestuursnieuws

  Ook zonder actief voetbal op de velden gaan er nog veel zaken binnen de vereniging gewoon door.

  Op ons complex is de gemeente begonnen met het jaarlijks onderhoud aan de voetbalvelden en heeft onze eigen onderhoudsploeg het druk met allerlei onderhoudsklussen en om in deze droge periode de velden nat te houden.

  De realisatie van het Zonnepark aan de Skieppeleane is in volle gang en de voorbereidingen voor het plaatsen van de panelen op het dak van de kantine zijn gestart. We verwachten dat dit in de maand mei is afgerond. 

  Als bestuur zijn we blij met de vrijwilligers die ook in deze tijd nog dagelijks aan de slag zijn met werkzaamheden voor de vereniging. Ook dank aan die vrijwilligers die in deze tijd afstand hebben gedaan van de vrijwilligersvergoeding. Top!

  Zoals jullie begrijpen is het niet mogelijk om op korte termijn de geplande activiteiten door te laten gaan.
  Het slotfeest van juni en de algemene ledenvergadering van mei kunnen vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan.
  We hopen dat de ALV in het najaar (oktober/november) wel door kan gaan.
  We hebben ook nog hoop dat we op één of andere manier als afsluiting van dit seizoen iets mogen organiseren.
  Als de regels dit toelaten gaan we hier direct mee aan de slag.

  Het bestuur heeft besloten om te gaan investeren in de aanschaf van LED verlichting. Het is de bedoeling dat onze voetbalvelden een betere verlichting krijgen en we een mooie stap maken in het verder verduurzamen van ons complex.

  De technische commissie en de jeugd commissie zijn de komende tijd druk bezig met de indeling van het komende seizoen. Zodra hier meer duidelijkheid over is horen jullie hier meer over.
  Aanmeldingen van nieuwe leden voor aankomend seizoen zien we graag tegemoet, zodat we deze nieuwe leden ook kunnen indelen in de teams. Definitieve inschrijving zal plaats vinden zodra de voetbalcompetitie wordt hervat.

  We hebben overeenstemming bereikt met Intersport Noord over de verlenging van het sponsorcontract. De ervaringen van de afgelopen jaren zijn vertaald in een nieuwe overeenkomst en we verwachten dat we hiermee de komende jaren een basis hebben gelegd voor een goede samenwerking.

  De volgende vergadering van het bestuur is op 11 mei.
  Heb je vragen of suggesties laat het ons weten.