• Contributie vv Oerterp 2e kwartaal 2020

  Beste leden,

  Op 15 mei 2020 gaat de contributie voor het 2e kwartaal 2020 geïncasseerd worden.

  Zoals eerder aangegeven door het bestuur, zal de contributie voor de spelende leden gehalveerd worden.

  We hebben diverse mailtjes ontvangen van leden, die aangeven dat de halvering van de contributie niet hoeft. Super natuurlijk!
  Helaas is het technisch bijna onmogelijk om dit individueel aan te passen.
  Vandaar de mogelijkheid om de (andere) helft van de contributie te schenken aan vv Oerterp:
  U kunt het bedrag gaan overmaken op rekening NL84RABO 0305 1145 65 tnv vv Oerterp.
  Mocht u dit gaan doen, dan is het bestuur u daar zeer dankbaar voor.