• DEZE WEEK…………………..(125)

  Wat opviel deze week:

  • Het spelregel bewijs…..voor 1 september (anders mag je daarna niet voetballen) moeten de volgende spelers/sters dit hebben behaald: Sietse B, Jorrit B, Rik Br, Django den H, Gijsbert v O, Sil O, Jaimie R, Hannah v.d. V en Laura de Vr……iedereen heeft bericht gehad van de KNVB……zo niet dan even een berichtje naar de ledenadministratie….

   

  • Dit is de laatste Deze week…….van dit seizoen………in augustus gaan we weer verder…..bedankt aan iedereen, die op  wat voor manier dan ook heeft gezorgd voor de input van deze rubriek…..tige tank

   

  • Nu de competities zijn afgelopen kunnen we een kort overzicht geven:

  Van de teams O-10,O-9 en O-8 worden geen standen bijgehouden
  Oerterp 1……. pl 13….24 wed…..4…4…16…..16 p……30-62 (gedegradeerd)

  Oerterp 2…… pl 5…..18 wed….7…..2….9…..23 p……52-52.

  Oerterp 3……pl 8……20 wed…..7…..0….3…..21 p……42-92

  Oerterp 4……pl 12……22 wed…….2….1….19…..7p……19-107

  Oerterp O-19….pl 7…….1 p wed…..5…..2…..5……17 p……26-26

  Oerterp O-17… pl 7…….10 wed…..4…..1…..5……13 p….34-32

  Oerterp O-15….pl 9……11 wed…..3….2….6…….11p…….16-25

  Oerterp O-13…..pl 4……..11 wed…..6…..2……3…….20p…..….27-23

  Oerterp O-12…..pl 4…….7 wed…….3…..2….2…..11p…27-16

  Oerterp O-11…..pl 2……5 wed……3…..2….0……..11p…….21-10

  Oerterp MO-13……pl 3…..14 wed…  7….3…..4….24 p……35-27

  Oerterp Vr1…….pl 1…….20 wed…..18…..2…..0…….56 p……..96-8  (kampioen)

   

  • Komende seizoen speelt Oerterp in de 3e klasse…….er is bij de KNVB aangevraagd om te mogen uitkomen in de Friese 3e klasse……..of  dit inderdaad wordt gehonoreerd is nog maar de vraag…….als je zetelt  midden in de provincie ben je vrij zeker…..maar ons prachtig centraal gelegen dorp ligt op het drie provinciën punt……..je kunt alle kanten op…..de Groningse  of Drentse kant……vrijdag 8 juli maakt de KVNB de indelingen voor de klassen in de A-categorie bekend……we wachten het af…..

   

  • Elk nadeel heeft zijn voordeel……wie zei dat ook al weer?..........Martijn  van Roeden was bij de specialist geweest en kreeg daar te horen dat het herstel van zijn blessure zeker een seizoen zou vergen…….zeer spijtig dat hij voorlopig niet kan voetballen……..maar Martijn zag een andere kans om toch betrokken te blijven bij de A-selectie………hij gaf aan graag als elftalleider te willen fungeren……een aanbod dat door de TC met graagte werd geaccepteerd…….Martijn veel plezier en succes met je nieuwe functie…..

   

  • Voor het seizoen 2022-2023 hebben we de volgende teams/elftallen ingeschreven…….O-8, O-9, O-10, O-11, O-12, O-13, MO-13, O-15, O-17, O-19, MO-20, Vr1, Oerterp 1,2,3, en 4…….mooi dat alle categorieën weer bezet zijn…..voor de zondag hebben we aangevraagd dat alle senioren elftallen op deze dag gelijktijdig thuis spelen……hopelijk wordt ook dit verzoek gehonoreerd….
  • De KNVB heeft voor de voetbalpiramide het volgende besloten:
   De ledenraad amateurvoetbal is vandaag - zaterdag 18 juni - bijeengekomen voor de halfjaarlijkse ledenraadsvergadering. Een van de meest in het oog springende agendapunten van deze vergadering was de besluitvorming over de aanpassingen van de zogenoemde voetbalpiramide. De vertegenwoordigers in de ledenraad hebben vandaag in meerderheid ingestemd met deze voorstellen. Dit betekent concreet dat er vanaf seizoen 2022/’23 een aantal wijzigingen in de voetbalpiramide worden doorgevoerd. Wat gaat er concreet veranderen in de voetbalpiramide?
   De Hoofdklasse wordt vanaf 2022/’23 omgedoopt tot Vierde divisie. Zo sluit deze divisie qua naamgeving logischer aan bij de rest van de voetbalpiramide. Met de nieuwe naamgeving is duidelijker wat de plek is van deze divisie in de voetbalpiramide.
   Er wordt met ingang van het seizoen 2023/’24 gemengd ingedeeld in de Derde, de nieuwe Vierde divisie én de Eerste klasse. Gemengd indelen betekent dat zaterdag- en zondagteams bij elkaar in één poule zitten. Hierbij bepaalt het thuisspelende team de speeldag, met uitzondering van principiële zaterdagclubs die het recht op de zaterdag als speeldag blijven hebben.
   Het totale aantal poules in de Eerste klasse tot en met de Derde klasse wordt teruggebracht. Verspreid over de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 wordt het aantal Eerste klasse poules teruggebracht van elf naar in totaal acht poules. Voor de Tweede klasse geldt dat de huidige 22 poules worden teruggebracht tot 16 poules en voor de Derde klasse wordt er terug gegaan van 42 poules naar 32 poules.
   Aan het einde van de seizoenen 2022/’23 en 2023/’24 vindt er een versterkte degradatie plaats zodat de optimale piramide met ingang van seizoen 2024/’25 is gevormd. In de Vierde en Vijfde klasse wordt flexibel omgegaan met het aantal teams per poule. Dit is afhankelijk van het aantal teams in de regio en het maatwerk om de reisafstanden te beperken.

   

  • Zaterdag was het afsluitend seizoensfeest…….”flower-power” was het item……ook werd aandacht besteed aan drie spelers die stoppen bij het eerste……Jorrit Hijlkema (448 wedstrijden in het eerste)…..Kees-Jan Dijk ( 372 wedstrijden in het eerste)  en Teake v.d. Hoek  (hij scoorde 99 doelpunten in zijn carrière (bij ONT. Boornbergum en Oerterp)) …deze mannen werden verrast met een oorkonde…..(onderaan dit stukje een aantal sfeerfoto’s)

   

  • Op deze zelfde avond werd ook stil gestaan bij het overlijden van Dick Ham……oud-voetballer, leider en bestuurslid binnen de vv Oerterp…..het waren indrukwekkende momenten

   

  • Op 20 juni bestond onze vereniging 73 jaar……opgericht 20 juni 1949……deze datum ging geruisloos voorbij…..maar over 2 jaar wordt er zeker meer aandacht aan besteed…..

   

  • Wij willen iedereen een hele fijne zomervakantie toe wensen…..en gezond en wel weer terug in augustus.

   

  Zijn er weer bijzonderheden….. mooie doelpunten…..mooie acties…..die  het vermelden waard zijn…. dan even een berichtje naar info@vv-oerterp.nl

   

  Drieske uit negentienhonderdenvierenvijftig