• Jeugdcommissie

 • Functie Naam functie  
  voorzitter Jelle Visser voorzitter  
  secr Laura vd Meer secretaris, aanspreekpunt WOC,   
  Leden Jacob Heeroma aanspreekpunt van Algemeen Bestuur  
    Trientsje vd Wal aannspreekpunt:kabouter, JO8,JO9,JO10,JO11,JO12,JO13  
    Sybren Walinga  Trainers  
    Gert Keep aanspreekpunt: JO15,JO17,JO19  
    Taekema, Taeke Aaanspreekpunt: MO15, MO20+toernooien  
    Hendrik Helmer Toernooien