• Lidmaatschap

 • Wil je lid worden van onze vereniging? 
  Je kunt je gemakkelijk aanmelden bij onze voetbalvereniging door het onderstaande aanmeldingsformulier op de site in te vullen. Of door contact te zoeken met de ledenadministrateur: Andries Jongbloed, Telle 8, 9247 BH Ureterp (06-52441501) of via  ledenadministratie@vv-oerterp.nl.

  Soorten lidmaatschap VV Oerterp (+ contributiegeld per 01-01-2020):

  • Minipupillen: 3 tot 6 jaar (gratis)
  • O8 T/M O12 (€28,75 per kwartaal*)
  • O13 T/M O17 (€35,75 per kwartaal*)
  • 17 jaar en ouder (€53,25 per kwartaal*)
  • Niet spelend lid (€27,75 per kwartaal*)
  • Donateurs (€9,00 per kwartaal*)

   Opzegging lidmaatschap: 

  Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk naar de ledenadministratie van vv Oerterp (Telle 8, 9247 BH Ureterp) of per mail naar: ledenadministratie@vv-oerterp.nl De opzegging is pas rechtsgeldig als men aan de financiële verplichtingen heeft voldaan en alle in bruikleen gekregen eigendommen (voetbaltas) heeft ingeleverd.  

  U bent als lid een heel seizoen verplicht tot betaling van de contributie. De opzegging moet gebeuren voor 15 juni van elk jaar. Deze datum houdt de KNVB aan om ons maandbedrag aan de KNVB te bepalen.

  Overschrijven:
  Voor iedereen die nog lid is op 15 juni dienen wij aan de KNVB lidmaatschapsgeld te betalen. Overschrijvingen naar een andere vereniging moet daarom ook voor 15 juni gebeuren.

  Wijzigingen:
  Wilt u svp ook wijzigingen (adres, email, banknummer, telefoonnummer of iets dergelijks) zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze ledenadministratie: ledenadministratie@vv- oerterp.nl


  Vrijwilligerswerk binnen de vereniging
  Leden of ouders van jeugdleden zijn verplicht om vrijwilligerswerk binnen de vereniging te verrichten. Geef bij je aanmelding aan naar welk vrijwilligerswerk je voorkeur uit gaat.

 • Aanmeldformulier lidmaatschap

 • De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden.

  Ondergetekende geeft na het versturen van dit formulier toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.