• RENTELOZE LENING VV OERTERP DMV UITGIFTE CERTIFICATEN

  RENTELOZE LENING AAN VV OERTERP DMV UITGIFTE CERTIFICATEN

  Beste certificaathouders,

  In 2009/2010 heeft vv Oerterp in totaal €11.250,00 van u geleend, om daarmee (een gedeelte van) de kosten voor
  de verhuizing van het oude complex naar het nieuwe complex te kunnen bekostigen.
  In de loop der jaren (vanaf 2011) zijn er al diverse certificaten uitgeloot en is er al een deel terugbetaald.
  Velen hebben de €50,00 per certificaat geschonken aan de vereniging en daar zijn wij uiteraard erg erkentelijk voor.
  Sommige loten, die zijn uitgeloot, zijn van mensen die vertrokken zijn uit Ureterp of die inmiddels beschikken over
  een ander mailadres dan destijds opgegeven. Het is dus een hele uitzoekerij om de bedragen op het juiste
  banknummer over te maken. En dat is dus ook niet gelukt in sommige gevallen!

  Omdat het grootste deel van het bestuur dit jaar (2021) aftreedt (waaronder de penningmeester, die
  verantwoordelijk is voor de uitloting), heeft het bestuur in de algemene ledenvergadering van november 2020
  aan de leden gevraagd of het akkoord is dat het nog resterende, terug te betalen bedrag in 2021 ineens uitbetaald
  kan worden? Dit om onze opvolgers te ontlasten met deze taak.
  De vergadering is daarmee akkoord gegaan.

  We willen een ieder, die nog een bedrag tegoed heeft voor een certificaat, vragen dit
  door middel van een mail kenbaar te maken aan vv Oerterp.

  Dan graag met vermelding van hun certificaatnummer en hun banknummer en wel voor 01-11-2021.
  U mag natuurlijk ook aangeven dat u het bedrag gaat schenken aan vv Oerterp……..
  Het bedrag wat deze schenking zal opleveren zullen we gaan gebruiken voor een speciaal iets voor
  vv Oerterp (bijvoorbeeld het aankleden van het terras; een eventuele overkapping van het terras).
  Ideeën daarvoor kunt u aandragen in de algemene ledenvergaderingen of gewoon bij het bestuur.
  U kunt uw keuze: uitbetalen of schenking doorgeven door een mail te sturen naar
  penningmeester@vv-oerterp.nl

  De volgende personen zijn nog in het bezit van een certificaat:

  Piet Aans, Eelco van den Akker, Siebe de Boer, B. Booi-Nicolai, Arjen Boonstra, A. Buma, Binne Bijker,
  Bauke Dijkstra, Minne Huizinga, B. Nieuwenhuis, Senjin Orucevic, Melle. v.d. Vegt, Koen de Vries.