• Trainingsschema

  Trainingsschema 2021-2022
           
  Maandag      
  tijd tot team  trainer  
  17:00 18:00 JO10-1 Jestin Schuurman  
  17:00 18:00 JO11-1  Wolter Boonstra   
  18:00 19:00 JO12-1 Milan Oosterhof en Hendrik Veldkamo  
  18:00 19:00 MO13-1 Renée v/d Meer en Sjamee Aardema   
  19:00 20:00 MO19-1 Sybren Walinga en Taeke Taekema   
  19:00 20:00 JO19-1 Eddy Laamers  
  19:45 21:00 DA1 Taeke Taekema en Sybren Walinga   
           
  Dinsdag      
  tijd tot team trainer  
  10.00 11.00 walking football 60+ Andries Jongbloed  
  18:00 19:00 JO15-1 Sander Rol en Jur Heinstra  
  18:00 19:00 JO13-1  Pim Boekema en Wiemer de Vries   
  19:00 20:00 JO17-1 Bobby Boonstra  
  19:00 20:00 B-selectie Anno de Vries  
  20:00 21:30 A-selectie Freerk Brouwer  
           
  Woensdag      
  tijd tot team trainer  
  16:00 17:00 JO8-1 Willem Bouma  
  16:00 17:00 JO9-1 Peter Veldhuis   
  17:00 18:00 JO10-1 Jestin Schuurman  
  17:00 18:00 JO11-1 Wolter Boonstra  
  18:00 19:00 JO12-1 Milan Oosterhof en Hendrik Veldkamp   
  19:00 20:00 MO19-1 Sybren Walinga en Taeke Taekema   
  19:45 20:30 DA1 Taeke Taekema en Sybren Walinga  
           
  Donderdag    
  tijd tot team trainer  
  18:00 19:00 JO15-1 Sander Rol en Jur Heinstra  
  18:00 19:00 JO13-1 Pim Boekema en Wiemer de Vries  
  19:00 20:00 JO17-1 Bobby Boonstra  
  19:00 20:00 JO19-1 Eddy Laamers  
           
  Vrijdag        
  tijd tot team trainer  
  19.00 20.00 B-selectie Anno de Vries  
  19.30 20.30 Oeterp 3 en 4 eigen  
  20.00 21.30 A-selectie Freerk Brouwer  
  in overleg   keeperstraining Henk Bisschop  
           
  Kabouters      
  tijd   Teams trainer  
  In overleg   H Freke Boonstra