• Kantinecommissie

  • Leden:

    Antje van Veen-Varwijk 06-13516138
    Tjitske Heeroma 0512-301226

    Verantwoord alcohol schenken is vaak lastiger dan velen denken. Via een training ‘Instructie Verantwoord Alcohol (IVA)’ op de site van NOC*NSF kunnen barvrijwilligers leren om met lastige situaties om te gaan. Hierdoor kan veel twijfel, gedoe en problemen bij de club worden voorkomen.